Prisene ble vedtatt på årsmøtet 2023

MEDLEMMER I VÅSJØEN HYTTEGREND

Medlemskap kr. 1.400,- herav kr. 1.250,- til Øyer turskiløyper (Kjent tilskudd til Øyer turskiløyper på årsmøtet)

Brøyting Brennlia-Svarthaugen og internveger samt vegvedlikehold internveger: kr. 3.100,-

(Brøyting Brennlia-Svarthaugen kr. 1.100,-, internveger inkl. vedlikehold kr. 2.000,-)

IKKE MEDLEMMER/MEDLEMMER UTENOM HYTTEGRENDA

Medlemskap i Våsjøen hyttegrend: kr. 1.400,-

Parkering Svarthaugen jul/nyttår, vinterferie, påske pr. bil: kr. 400,-   pr.periode

Parkering inntil et døgn i ovennevnte perioder pr. bil: kr. 65,-

Hytte-eiere/oppsittere på Brennlia sesong: kr. 750,-

Sesongavtale med hytte/seter-eiere innenfor Våsjøen: kr. 1.100,-

Parkering: kr. 400,-

Vinterprisene gjelder også andelshavere i Østfjellvegen.

Parkering betales til kontonummer 2002.07.09287 eller Vipps 93314. Bilnummer og navn på innbetalingen.

Kontroll må påregnes. Ikke betalt avgift medfører ekstragebyr på kr.650,-.

 

Vedtekter for Våsjøen velforening

VEDTEKTER FOR VÅSJØEN HYTTEGREND rev. 27.08,2023.[28]

 

Retningslinjer for brøyting

Snøbrøyting

 

Avtaler

Skiløyper

Veiavtale

Brøyte avtale