Styret

Her er styret i Våsjøen Hyttegrend

Klikk her for dokumenter

Styredokumenter
Kai Olsen
Leder

Telefon 90063955

kai-ols2@online.no90063955
Bård Eirik Thorsen
Nestleder

Telefon 95032407

thorsen.be@gmail.com95032407
Kjell N. Lilleeng
Sekretær

Telefon 95257484

kjell.lilleeng@hotmail.com95257484
Mari Botterud
Kasserer

Telefon 97535443

m-botte@online.no97535443
Anne Karin Lien
Styremedlem

Telefon 92635464

ankarinl@online.no92635464
Grethe M.Ø. Eng
Varamedlem

Telefon 95794336

grethemartineeng@hotmail.com95794336