Sau i hytteområdet og gjerder

På årsmøtet 2023 ble det besluttet en handlingsplan for 2023/2024 hvor styret skulle arbeide med ulike saker. Her kommer en liten orientering om det som har foregått i sau/gjerde sak.

 

På linken under finner man reguleringsbestemmelser for Våsjøen Hyttegrend.

https://glokart.no//Content/plandialog/GetGIplanregisterFil.aspx?systemid=93da2598-3b4c-4b77-a9e9-c358ecd12517&k=3440&arkivnavn=WINMAP

 

Styret har vært i dialog med Øyer kommune som orienterer om følgende

«Når det gjelder gjerder så er ikke dette tillat innenfor disse områdene som er angitt i reguleringsbestemmelsene.

Praksis innenfor regulerte områder i Hafjell hvor gjerder heller ikke tillates er at terrasser kan ha rekkverk.

Ønskes inngjerding utover dette så må det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen.

Når det gjelder størrelse på terrasse så kan det her sees til kommuneplanens arealdel 2.2.2.2 Hytter med middels standard:»

Det er altså opp til den enkelte hytteeier å søke om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på eget grunnlag. Videre så gis det anledning til at terrasse kan ha rekkverk.

Styret vil også informere om dette i forbindelse med årsmøtet 2024.