Referat fra møte mellom Øyer kommune og velforeninger for fritidsboliger i Øyer

NB! Lillehammer kommune har innført forskrift om bruk av munnbind fra
midnatt den 25. mars til den 11. april. Øyer kommune har dette som sak på
kommunestyremøte torsdag kveld den 25. mars. Følg med på Øyer
kommunes hjemmeside for detaljer.

Referat møte fritidsboliger 240321