Referat møte

Referat fra møte med representanter for hyttevelforeningene i Hafjell- og Øyerfjellet 3.
februar 2021. Møtet varte fra kl 1930 til kl 2115.
Møtet ble gjennomført som TEAMS – videolinkmøte.

Referat Teamsmøte