Norges Hytteforbud med brev til Bent Høie og Monica Mæland

Norges Hytteforbund (NHF) organiserer mange av landets hyttevelforeninger og hytteeiere. Vi får tilbakemeldinger om at retningslinjene oppleves uklare. I brev til Bent Høie og Monica Mæland har vi en del innspill til retningslinjer for bruk av fritidsboliger.

 
Les hele saken på www.hytteforbund.no