Innkalling til årsmøte 15.08.2020

Vedlagt følger innkalling til årsmøtet lørdag 15 august 2020 kl. 16.00.

Årsmøte Våsjøen Hyttegrend

Møtet holdes på Havrebua på Stav, Tretten.