Brøytestikker

Nå er det snart tid for å sette opp brøytestikkene .
Disse skal plasseres ca 20 – 30 cm utenfor kjørebanen og helle utover.
Sett de heller ikke for tett.
Lykke til med jobben.

Hilsen styret .