Bom på Østfjellvegen

Den nye automatbommen på Østfjellvegen er satt i drift . Gå inn på www.youpark og velg betalingsmåte og eventuelt kjøpe abonnement.

De som har kort på den » gamle » bommen, kan levere disse på Circle K på Tretten. Depositumet vil da bli utbetalt. De som har tilgode turer må oppgi dette og navnet sitt når kortene leveres. Tilgodehavende vil da i ettertid enten bli utbetalt eller godskrevet nytt abonnement. Dette ordnes av regnskapskontoret og vil kunne ta litt tid.

Bilder av skilt ved ny bom :