Vedtekter for Våsjøen hyttegrend :

Vedtekter_Våsjøen_Hyttegrend_s1

Vedtekter_Våsjøen_Hyttegrend_s2

Priser vedtatt på årsmøte 2020 i Våsjøen hyttegrend.

 

For medlemmer.

Medlemsavgift Våsjøen hyttegrend kr. 1 200.- herav kr. 750.- til Øyer turskiløyper SA.

Brøyting og veivedlikehold i hyttefeltet: kr. 2 800.-

(Brennlia-Svarthaugen kr. 1 000.- og veier/stikkveier i hyttefeltet kr. 1 800.-)

 

Ikke medlemmer/medlemmer utenom hyttefeltet:

Medlemsavgift Våsjøen hyttegrend. (NB. Frivillig medlemskap) kr. 1 200.- Herav kr. 750.- til Øyer Turskiløyper SA.

Brøyting for oppsittere på Brennlia. Kr. 650.- (kun andel brøyting av Østfjellvegen!)

Brennlia-Svarthaugen. Kr. 1 000.- Vinteren 2020/21

Parkering Svarthaugen. Kr. 500.- Pr. bil. Vinteren2020/21

Det vil si: Kr. 1 500.- for en bil til Svarthaugen med parkering for vinteren 2020/21

 

Påsken 2021

Parkering for påsken 2021 betales med kr. 500.- for

hele påsken. Dagparkering (ett døgn) kr. 50.-

 

Til konto nr. 2002.07.09287 eller Vipps nr: 93314

Husk bilnummer og ditt navn på innbetalingen.

 

Retningslinjer for brøyting

Snøbrøyting