Vedtekter for Våsjøen hyttegrend :

Vedtekter_Våsjøen_Hyttegrend_s1

Vedtekter_Våsjøen_Hyttegrend_s2

Priser

Priser vedtatt på Årsmøte 2016 :

Medlemsavgift Våsjøen hyttegrend kr 850 , hvorav kr 500 går til skiløyper.
Brøyting fellesvei og stikkveier/private veier kr 2000 ( 900.- fellesveg/1100,- stikkveg )

Ikke medlemmer:
– Brøyting Brennlia kr 500,-
– Brøyting fellesvei til Svarthaugen kr 900,-
– Parkering Svarthaugen kr 900,-
– kjøp av tilleggsplass parkering Svarthaugen kr 400

Feilparkering Svarthaugen ilegges bot med pt kr 300