Vedtekter for Våsjøen hyttegrend :

Vedtekter_Våsjøen_Hyttegrend_s1

Vedtekter_Våsjøen_Hyttegrend_s2

Prisene ble vedtatt på årsmøtet 28.8.2022

 

For medlemmer (pliktig)

 
Medlemsavg. Kr 1.200,- herav kr 900,- til Øyer turskiløyper 
Brøyting Brennlia-Svarthaugen og internveger, og vegvedlikehold internveger kr 2.900,-
(Brøyting Brennlia-Svarthaugen 1.000,-, internveger
 i hyttefeltet kr. 1.900,-)
 

For ikkemedlemmer/medlemmer utenom hyttegrenda:

 
Medlemsavg. Våsjøen hyttegrend (NB Frivillig medlemskap) kr 1.200,-
Brøyting for oppsittere på Brennlia kr 700,- (kun andel av brøyting av Østfjellvegen)
Brøyting Brennlia-Svarthaugen kr 1.000,-
Parkering Svarthaugen pr bil kr 600,- vinteren 2022/23
Parkering påsken 2023 pr bil kr 500,- hele påsken
Dagsparkering (ett døgn) i påsken kr 50,- pr.bil
 
Parkering betales til kto 2002.07.09287 eller
Vipps 93314
Bilnummer og navn på innbetalingen

 

Retningslinjer for brøyting

Snøbrøyting